разрушаване на сгради

Ето как да разрушите сграда бързо и ефикасно

Дом и Градина

Макар и да смятате, че всъщност целта на всеки е да притежава къща или постройка, то има нередки случаи, в които човек би искал да разруши сграда по възможно най-бързия, лесен и ефикасен начин.


Със сигурност строенето на къща не е лесен процес – изискват се много планиране, съобразяване с редица фактори, архитектурни задълбочени познания и изпълнител, който би изпълнил задачата си възможно най-професионално.

Не по различен начин стои въпросът и с разрушаването на сгради. Някои експерти дори твърдят, че този етап от живота на една постройка е още по-трудоемък и изискващ специални усилия и внимание. На първо място при такава задача, разбира се, стои въпросът с безопасността. Ето защо е важно за изпълнението на такава задача да се доверите на доказаните професионалисти с дългогодишен опит и стаж в дейността.

Когато вече сте открили своите изпълнители, е важно да започнете с детайлното планиране на процеса. Съществуват много начини, по които една сграда може да се разруши – основно се делят на експлозивни и неексплозивни методи. 

Експлозивният метод на разрушаване залага на поставяне на експлозиви в основата за сградата. След тяхното разрушаване, пада и цялата конструкция. Ако пък разполагате с повече пространство, все повече специалисти предпочитат метода на взривяване, който ще бутне постройката настрани. Ако пък мястото е ограничено, често се поставят експлозиви в средата на сградата – взривяването на горните части и срутването им води до разрушаване и на долните и така – до основата. 

Неексплозивните методи включват използването на висококачествена техника. В употреба влизат машини като чукове, булдозери, багери, разбиващи топки. 

Преди иницииране на самата разрушителна дейност, е задължително да се вземат необходимите мерки за безопасност. Ето защо е важно този етап да се изкоментира надлежно между клиента и изпълнителя, за да се сведат до минимум всички евентуални рискове и проблеми, които биха могли да възникнат. 

Разрушаването на сгради е високотехноличен и трудоемък процес, който изисква особено повишено внимание. За щастие машините, които влизат в употреба, са изключително качествени и способстват за безпроблемното протичане на процеса. Независимо дали искате да заравните терена, или да го освободите за строежа на друга постройка, разрушаването на вече съществуваща сграда със сигурност ще ви доближи до целта.

Вашият коментар