Маркетингов микс в дигиталната среда - кой е подходящия канал за бизнеса?

Маркетингов микс в дигиталната среда – кой е подходящия канал за бизнеса?

Технологии

Маркетинговият микс се състои от различни техники и канали за позициониране и развиване на бизнеса. Разликата между традиционния маркетинг и дигиталния маркетинг е средата на разпространение.

В онлайн маркетинга миксът включва набор от дигитални канали и техники за популяризиране на бранда сред аудиторията и оптималното му класиране на предни позиции в търсачките.

Какви канали се включват в дигиталния маркетингов микс и как да изберете подходящия от тях за своя бизнес?

Оптимизация за търсещите машини

Каналите за сео оптимизация  дават основно предимство за бранда – добро класиране в резултатите от потребителското търсене. Методите за оптимизиране на бизнес сайта допринасят за генерирането на органичен трафик, по-висока видимост, по-голяма разпознаваемост и респективно ръст в продажбите.

Маркетинговите канали за сео оптимизация са важни за всеки вид бизнес, както и за всеки етап от развитието на брандовете онлайн. Причината е, че сео оптимизирането е постоянен маркетингов процес, изискващ непрекъснато боравене с инструменти и техники. Основните от тях са подбор на ключови думи и изрази, линк-билдинг техники, оптимизация на сайта, изграждане на бизнес блог и др.

Социалните мрежи

Един от най-бързоразвиващите се маркетингови канали онлайн са социалните мрежи. Те непрекъснато създават нови инструменти и разрастват своята аудитория от регистрирани потребители. Ето защо позиционирането на реклами или бранд послания дава висока ефективност за бизнеса. Социалните мрежи са благоприятна среда за позициониране на онлайн реклама, защото брандовете се популяризират бързо сред целевите сегменти.

Социалните мрежи са подходящи за изграждане на профил за марката, както и за създаване на копирайтинг съдържание. Те предоставят още възможност за двупосочна комуникация с аудиторията. Платформите имат функцията за даване на отзив във формата на коментар, харесване, споделяне. Социалните мрежи са важен маркетингов канал за всеки бизнес, независимо от сферата или етапа на развитие.

Допитайте се до дигитална агенция DigitalSpring.

Гугъл

сео

Гугъл е интегрален маркетингов канал от дигиталния микс. Позиционирането на бранда в Гугъл предлага важни предимства – голяма видимост за бизнеса, висока разпознаваемост, повишен трафик и достоверност сред потребителите. Основната причина е, че потребителското търсене стартира предимно от търсачката Гугъл. Аудиторията я използва активно, за да търси полезна информация или препоръка за място, на което да извърши покупка.

Позиционирането на бранда в Гугъл зависи от успешната рекламна кампания на бранда, както и от фактори като ключови думи и изрази, техники за сео оптимизиране на сайта и др. Колкото с по-предни позиции се сдобие бранда, толкова по-вероятно е той да повиши нивата на органичния трафик, да придобие авторитет сред аудиторията и да постигне ръст в продажбите. Гугъл е един от най-важните маркетингови канали за позициониране на бизнеса, който е важен за всеки етап от неговото въвеждане до достигане фазата на доминиране.

Директен маркетинг

Не на последно място, интегрален елемент о дигиталния маркетингов микс са формите за директен маркетинг. Те са електронната поща, мобилните известия и съобщенията в клиентските профили. Директният маркетинг е вид маркетинг, при който брандът избира да установи директен контакт със свои настоящи или потенциални клиенти. Предимството на този маркетингов канал е, че комуникацията е желана и очаквана от страна на аудиторията.

Чрез директния маркетинг бизнесът изпраща директни известия и съобщения за промоционални кампании, бъдещи събития, нови продукти или предоставяне на персонализирани кодове. Този маркетинг канал е необходим за всеки бизнес, който е в процес на установяване на пазара, тъй като директният маркетинг скъсява дистанцията с потребителите и изгражда лоялни клиенти.

Заключение:

Дигиталният маркетинг микс се различава от познатите традиционни маркетинг комуникации главно по средата на разпространение. Бизнесът онлайн получава неограничени възможности за развитие, реализирани чрез богат инструментариум и иновативни маркетинг канали за позициониране.

Основните маркетинг канали от дигиталния микс са социалните мрежи, Гугъл, каналите за оптимизация за търсещите машини и формите за директен маркетинг. Всеки канал играе равносилно значима роля за процъфтяването на бранда и неговото устойчиво онлайн развитие.