life

Няколко теории за произхода на живота

Интересно

Винаги ни е интересувал въпроса за това по какъв точно начин се е зародил живота на Земята и, съответно, как сме се появили ние, хората. Любопиството на човека е безгранично и едва ли някога ще спрем да взираме поглед към небето и всичко, което ни заобикаля, и да търсим отговорите на вечните въпроси.


Един от тях е именно за това как живите организми и, в частност ние, хората, сме се появили и как сме започнали своето обитаване на нашата планета. Теории за това никак не липсват – някои са правдоподобни, други – с лек причудлив елемент, трети – направо фантастични. Но, независимо какво гласи всяка от тях, интересът към този въпрос едва ли ще стихне някога.

Днес ви представяме някои от най-разпространените теории за произхода на човечеството.

Всичко е започнало с искра

spark

Електрическите искри могат да генерират аминокиселини и захари от атмосфера, която изобилства от вода, метан, амоняк и водород. В течение на милионо години е възможно да са се създали по-големи и комплексни молекули.

Животът е пренесен друг от някъде другаде

Може би животът изобщо не се е зародил на Земята, а е „пренесен“ на планетата ни от някъде другаде в Космоса. Тази теория носи наименованието „панспермия“. Някои вярват, че животът е донесен на Земята от метеорити, които са били наситени с молекули и частици, които са дали тласък на това животът на Земята да започне своето развитие. Ако приемам тази теория за вярна, то това ще реши загадката за това как се е зародил живота на нашата планета, но не би отговорила на това как същият се е зародил където и да е било другаде.

Религиозният подход

Една от най-разпространените теории за произхода на живота е намесата на висша сила, окачествявана като Бог, която е вдъхнала живот на всичко. Макар и с липса на научна подкрепа и доказателства, тази теории има милиони поддръжници по света, членуващи в различни религиозни доктрини и вероизповедания.

Хипотезата за радиоактивния плаж

moon beach

Съществува теория, че силата на лунната гравитация, когато, преди милиарди години се е намирала по-близо до Земята, е била толкова силна, че е възможно да е концентрирала уран по бреговата ивица. Енергията от радиацията може би е помогнала да се генерират органични молекули, които са били катализатора на живота изобщо.

Вашият коментар