Какво е важно да знаем за маслата за камиони

Какво е важно да знаем за маслата за камиони

Автомобили

Много често се среща неразбиране относно обозначенията и различните абревиатури върху опаковката на двигателните и хидравлични масла за камиони и коли. Това прави избора на правилната смазочна течност невъзможен, така че от онлайн магазин MAXCAR решиха да съберат в един материал всичко важно.

Какво означават ACEA или API в моторните масла за камиони и коли

Всички смазочни течности се класифицират според техните характеристики. Има две общоприети класификации: ACEA – Асоциация на европейските производители на автомобили и API – Американски петролен институт. За класифициране се извършва лабораторен тест.

Класификацията ACEA разделя продуктите за смазване по тип на двигателя. От четирите класа: A, B, C, E – само продуктите от клас E са подходящи за тежкотоварни превози. Пример за обозначение на клас ACEA върху двигателно масло: ACEA E 6 / E 4.

Класификацията на API също разделя смазочните продукти на групи, но има само две от тях: S – за бензинови двигатели и C – за дизелови двигатели, без разделение на леки автомобили и камиони. Най-често срещаният клас е API CI -4. Класифицират се според одобренията на производителите на коли, които се основават на класификационните платформи ACEA или API.

Каква е разликата между маслата за камиони и коли

Основните разлики са във физичните и химичните параметри. Материалите, които се използват за направата на двигатели за автомобили и товарни превози, са различни. За производството на двигатели за вторите се използват голям брой тежки цветни метали: мед, олово, никел, калай, месинг. Тежките метали са допълнителен окислител, наред с кислорода и нагретите до висока температура сяра, които се съдържат в горивото.

Особеност на смазката за товарни коли е високото й базово число, което му помага да издържа на горните окислителни процеси. Най-важната разлика е в периодите за смяна – на всеки 30 000 км. пробег при автомобилите и 60 000 или 120 000 км при камионите.

Коя марка моторни масла е универсална за използване

Важно е уточнението, че подобна марка не съществува и всеки от брандовете производители предлага широка гама от смазочни двигателни продукти с различни параметри и вискозитет. За избора съветите са:

  • пълно придържане към препоръчителните стойности на производителя;
  • да продължите да използвате същата смазочна течност, която е използвана и преди;
  • да проверите в интернет препоръките на производителя за съответната марка и модел.