Откриване на фирма – основни положения и необходими действия

Откриване на фирма – основни положения и необходими действия

Финанси

Занимаването със собствена дейност безспорно е едно интригуващо и предизвикателно начинание, пред което част от вас може да са решили да се изправят. Ако желаете да се впуснете в управлението на собствен бизнес, независимо от естеството на предлаганите продукти или услуги, то непременно следва да преминете през процеса по откриване на фирма.

Днешната статия е посветена на онези от вас, на които тепърва предстои за първи път да се сблъскат с този казус. Съзнаваме, че въпросите биха били много и ще се постараем щателно да хвърлим светлина поне върху основните стъпки, които ви предстои да предприемете. Процесът по откриване на фирма не е никак тежък и с правилните насоки и експертни мнения би следвало гладко да преминете през всички моменти по регистрацията.

Откриване на фирма в България – какво ни е необходимо и какво следва да имаме предвид

Както вече споменахме, процесът по откриване на фирма не е никак сложен, ако предварително сте се информирали надлежно по въпроса.

След като вече сте взели решението по откриване на фирма, следва да задействате процедурите по нейното регистриране. В България сроковете за това са относително кратки – само за 2-3 работни дни бихте могли да се похвалите с действаща и регистрирана фирма на ваше име. За да се случи това, трябва да подготвите необходимата документация – изготвят се дружествени протоколи, декларации по съответните членове, изискуеми от закона, както и удостоверения и квитанции за открита банкова сметка и първоначално капитално вложение.

Подробности по изрядността и точния вид на изискваните документи бихте могли да получите от специалист в юридическата сфера – силно ви съветваме да се допитате до такъв, за да може максимално лесно и в най-кратки срокове да осъществите откриване на фирма. Бързият процес по регистрация изисква документална изрядност – за същата с лекота би ви съдействал адвокат, специализиращ в сферата.

Каква е финансовата стойност на откриване на фирма?

Наясно сме, че ценовият въпрос е онзи, по който силно се интересуват бъдещите собственици на частен бизнес. Бързаме да ви успокоим – в България процесът по откриване на фирма е действително олекотен от финансова гледна точка. За по-малко от 200лв., включвайки всички разходи и разноски по откриване на фирма, бихте могли да сте горди собственици на своя бъдещ бизнес. Подаването на документите онлайн е в размер от 55лв., а подаването на хартиен носител – 110лв. На сумата около 6лв. възлиза нотариалното заверяване на подписа на управителя или юриста, а около 10-20лв. следва да заделите за банкови услуги – откриването на сметката, която ще обслужва вашата бъдеща фирма. Първичното капиталово вложение би могло да е символично.

Процесът по откриване на фирма действително е лесен и бърз – единственото, което следва да съобразите, е точната подготовка и изрядността на документите, които ще са ви необходими.