Искате да развиете собствен бизнес? Пристъпете към регистрация на фирма

Финанси

Живеем във време, което е изключително меродавно за всички онези, които бликат от идеи и предприемачът в тях няма търпение да стартира следващото си голямо начинание. Пазарът и икономическата обстановка благоприятстват започването на нов бизнес – единственото, което се изисква от вас, е изкристализирана идея по отношение на естеството на бъдещия проект.

След като вече имате ясна идея в главата си относно това с какво желаете да се занимавате професионално, следващата логична стъпка, която следва да предприемете, касае регистрация на фирма.

В началото изникват множество въпроси, свързани с регистрация на фирма

Съвсем нормално е всеки от нас да се чувства объркан и неориентиран в самото начало на иниициране на бъдещия си бизнес – пред него изникват редица въпроси от правно и счетоводно естество. Поради тази причина сме тук и днес – имаме за цел да хвърлим малко яснота върху въпроса с регистрация на фирма, за да преминете през процеса относително лесно и без много нововъзникнали проблеми.

Нека започнем с това, че процесът по регистрация на фирма не е никак сложен по своята същност. Макар и да звучи трудоемко, всъщност е нещо, което, в редица от случаите, протича гладко и без особени сътресения. След като вече притежавате ясна визия за бизнеса си, е повече от препоръчително да го легализирате и регистрирате – именно тук се намесва процесът по регистрация на фирма.

ЕООД или ООД? Каква е разликата?

Вероятно това е първият и най-често срещан въпрос от серията от такива, с които на всеки предприемач и прохождащ в бизнеса му предстои да се сблъска. В най-общи линии, фигурирането на фирмата ви като ЕООД или ООД зависи пряко от броя на нейните собственици. Ако смятате да направите регистрация на фирма еднолично и само вие да бъдете вписа като нейн собственик, то тогава бизнесът ви ще фигурира в търговския регистър под абревиатурата ЕООД. В случай, че имате съдружник, с който сте решили взаимно да осъществите бизнес плановете си, то тогава дружеството ви ще бъде регистрирано като ООД.

Това разграничение не касае обаче броят на фирмените управители. Те могат да бъдат както един, в това число и тази позиция да се препокрива с тази на собственика, така и повече. Всичко зависи от бизнес плана и структурата, които сте избрали да следвате.

Всяка регистрация на фирма изисква подготовката на доста документация

Това обаче никак не бива да ви тревожи – предоставя се достатъчно детайлна информация относно всички документи, които следва да подготвите, за да протече процесът възможно най-гладко и безпроблемно. Освен набор от всички необходими документи, предвидете и откриване на банкова сметка, която да обслужва бизнеса ви. Изборът на банка не е от значение – зависи от личните ви предпочитания и удобства. В повечето от случаите капиталът, който се изисква от вас да внесете, би могъл да бъде и с доста символична стойност. Ако всичко е наред и сте изпълнили стъпките по регистрация на фирма успешно, то бизнесът ви следва да бъде факт само след няколко дни.